Falcons Stará Ľubovňa | Florbalový klub

Spolupracujeme

Florbalový krúžok pod záštitou CVČ Stará Ľubovňa vedený naším trénerom – Jozefom Šatalom.

Power Fit Podolínec

Power Fit so sídlom v Podolínci sa zameriava na crossfitové tréningy. CrossFit sa vo veľmi širokom zmysle dá opísať ako neustále sa meniaci funkčný pohyb vykonávaný vo vysokej intenzite.

Power Fit Podolínec

Power Fit so sídlom v Podolínci sa zameriava na crossfitové tréningy. CrossFit sa vo veľmi širokom zmysle dá opísať ako neustále sa meniaci funkčný pohyb vykonávaný vo vysokej intenzite.

Partneri